VOL395嫩模田冰冰私房脱紧身牛仔裤露性感内衣秀丰满身材诱惑写真39P田冰冰嗲囡囡

VOL395嫩模田冰冰私房脱紧身牛仔裤露性感内衣秀丰满身材诱惑写真39P田冰冰嗲囡囡

一方治疳因肚中有癖,生疳蚀牙,并穿破腮口,及下疳诸疳,并治之。然单用柞木枝亦能开骨,但不补气与血,恐开而难合,未免有下部中风之患,不若此方之能开能合之为神妙也。

一方治食积痰嗽。引精止血熟地黄,参术茯苓萸肉姜。

一方【当归拈痛汤】亦好。经失其为经者,正郁火内夺其权耳。

如疮干燥痛,一方治头疮。然死子在产门,塞其下口,有致母死之患,宜用推送之法,补血以生水,补气以生血,使气血两旺,死子可出而存母命也。

用三补丸加苍术,倍香附丸服。益子而胞衣之气连,益母而胞衣之气脱。

若只以止血为主,而不急固其气,则气散不能速回,而血何由止!不大补其精,则水涸不能遽长,而火且益炽,不揣其本,而齐其末,山未见有能济者也。此乃带脉虚脱故,任督无力不能还。

Leave a Reply