No4801模特苏小曼babyface黑色上衣半脱露蕾丝内裤黑丝吊袜诱惑写真54P苏小曼秀人网

No4801模特苏小曼babyface黑色上衣半脱露蕾丝内裤黑丝吊袜诱惑写真54P苏小曼秀人网

不效,则独用鹿茸一味,每服五钱,无灰酒煎,入麝香少许服。然此证之有热无寒则然矣,其有湿与否,则须细辨。

于是气血为邪所滞,邪正相击,故痛矣。三伏之义,为庚金受囚也。

由湿郁成热,热极上冲而厥,筋脉受伤则痿也,利湿清热为宜矣。患此者,虽羸弱必先去虫,后以和平之剂调之。

如仓卒无药,急研蒜水以灌之。 寒束热成痰者,陈皮汤,天寒加桂枝。

呕伤津液,故本应作渴。既下矣,厥回不冷,脉大而加数,舌亦不干渴,此里邪去,阳气暴伸也,宜柴胡清燥汤∶柴胡、黄芩、陈皮、甘草,去花粉,去知母,加葛根,随其下后数日,舌上复生胎刺,邪未尽也,再下之。

 阴证似阳,此伤寒有之,瘟病无有也。有结热在里者,大柴胡汤。

Leave a Reply